Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.02.2019 14:59 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:57 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:55 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
13.02.2019 14:51 Ogłoszenia o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
08.02.2019 10:28 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na zadanie dotycząc wykonania i montażu gablot informacyjno-ogłoszeniowych w miejscowościach Chróstnik, Górzyca, Pieszków, Raszowa Mała, Miłosna, Krzeczyn Wielki, Zimna Woda .
30.01.2019 13:32 Protokół z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego na usługę cateringową - wyżywienie dzieci
30.01.2019 13:28 Informacja o udzieleniu zamówienia na zadania : 1) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr III/27/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w spawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Lubin i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami; 2) Opracowanie opinii urbanistycznej w zakresie spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) w związku z podjętą Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej Lubinie z dnia 19 grudnia 2018 r. w spawie zmiany granic Gminy Miejskiej Lubin oraz przeprowadzenia konsultacji;
18.01.2019 15:30 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z logopedą w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:29 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z rytmiki w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:28 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z języka angielskiego w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim
18.01.2019 15:27 Zapytanie ofertowe na realizację zajęć z fizjoterapeutą rehabilitantem do Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
17.01.2019 14:45 Zapytanie ofertowe catering Klub Dziecięcy
16.01.2019 12:56 Zapytanie ofertowe - wykonanie i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Gminy Lubin
15.01.2019 13:47 Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie dotyczące zarządzania projektem "Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim"
14.01.2019 15:18 Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy budowy studni głębinowej w miejscowości Raszówka dz. nr 237/2 na potrzeby nawadniania boiska sportowego
14.01.2019 15:11 Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych w 2019 roku.
09.01.2019 14:47 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z rytmiki
09.01.2019 14:45 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z języka angielskiego
09.01.2019 14:44 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na realizację zajęć z logopedą
04.01.2019 11:34 Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania: "Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lubin miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt w 2019 roku."
04.01.2019 11:33 Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację zadania: "Świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lubin w 2019 roku."
13.12.2018 12:26 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie tablicy inf. "Ławka niepodległości dla samorządów"
13.12.2018 12:24 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych z języka angielskiego dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
13.12.2018 12:21 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z zakresu fizjoterapii dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
13.12.2018 12:16 Zapytanie ofertowe - Prowadzenie zajęć grupowych i konsultacji z rytmiki dla dzieci w wieku 1-3 w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim w ramach projektu „Klub Dziecięcy w Krzeczynie Wielkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego prywatnego
11.12.2018 14:06 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
07.12.2018 12:52 Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu do budynku technologiczno-socjalnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
06.12.2018 14:02 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: l. Wymiana pieca co, instalacji i grzejników w mieszkaniu Szklary Górne 27/2". 2. „Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Zimna Woda 27
06.12.2018 10:20 Informacja o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt. 8 ustawy o z.p. Zadanie pn. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dobudowy schodów budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Czerniec na terenie działki nr 101/1

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna