Artur Jędrak

Stanowisko
Podinspektor
Miejsce pracy
Urząd Gminy w Lubinie
Telefon
76 84-03-150
Fax
76 84-03-140
E-mail:
jedrak@ug.lubin.pl