Rejestr zmian w biuletynie

11.12.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ministerstwo Obrony Narodowej do katalogu Fundusze Krajowe w menu podmiotowym

26.11.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Harmonogram dyżurów w spisie podmiotów

22.11.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Retransmisje obrad Rady Gminy w spisie podmiotów

21.11.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach w menu przedmiotowym

19.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Imienne wykazy głosowań radnych do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym

06.11.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Uchwały Rady Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kadencja 2018-2023 do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Sesje Rady Gminy Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Transmisje obrad Rady Gminy do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Retransmisje obrad Rady Gminy do katalogu Sesje Rady Gminy w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 7.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 6. Zał. nr 8c
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Raszowa.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2. " na "2a. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2. " na "2b. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "2. " na "2a. "
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 8b" na "5. Zał. nr 8b"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. 8c" na "6. Zał. nr 8c"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "7. "
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zał. nr 8a" na "4. Zał. nr 8a"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. 8c"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4. Zał. nr 8a" na "Zał. nr 8a"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zał. nr 8b"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4. Zał. nr 8a"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA KONTENEROWYCH ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY LUBIN W MIEJSCOWOŚCIACH DĄBROWA GÓRNA, USTRONIE, BUCZYNKA.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "18."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "19."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "30."
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: Remont budynku Miłoradzice 74c (dz. nr 164 obręb Miłoradzice) w ramach utrzymania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubin"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie systemów fotowoltaicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie systemów fotowoltaicznych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie na wybudowanie Ławki Niepodległości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.12.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY dot. postępowania prowadzonego, w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: Usługi związane z realizacją zadań własnych Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "5."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "6."
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z23 - w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnegonieograniczonego na sprzedaż nieruchomości"
Dotyczy dokumentu:
Wójt Gminy Lubin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Raszówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Klubu Dziecięcego w Krzeczynie Wielkim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.12.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubin instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubin instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Lubin instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/399/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/472/2018 z dnia 12 września 2018 r. dotyczącej udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY LUBIN z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie na lata 2018 – 2020 na terenie gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "16."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA DZIAŁKACH NR 117 I 346 W MIEJSCOWOŚCI OBORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "17."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę sprzętu do budynku technologiczno-socjalnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarach Górnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1774 - w sprawie przekazania placu zabaw w m. Oborado Ośrodka Kultury Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1775 - w sprawie zrzeczenia się odszkodowania zanieruchomość przejętą pod drogę powiatową"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1778 - w sprawie wyznaczenia osób do ochronylokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanejnadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów isejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborówwójtów, burmistrzów i prezydentów miast"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1787 - zmieniające zarządzenie w sprawienieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1802 - zmieniające Zarządzenie Nr 1361/2017Wójta Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1809 - zmieniające Zarządzenie w sprawie składu,organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu ZarządzaniaKryzysowego"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1813 - w sprawie przekazania boiska przy SzkolePodstawowej w Krzeczynie Wielkim"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1818 - w sprawie użyczenia nieruchomościstanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Październik 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1819 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY BUDYNKU OSP W SZKLARACHGÓRNYCH"

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przedmiocie: l. Wymiana pieca co, instalacji i grzejników w mieszkaniu Szklary Górne 27/2". 2. „Wymiana wewnętrznej instalacji zimnej wody w budynku Zimna Woda 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 05.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z20 - w sprawie przeznaczenia do najmunieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Grudzień 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia z art. 4 pkt. 8 ustawy o z.p. Zadanie pn. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dobudowy schodów budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Czerniec na terenie działki nr 101/1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna