Rejestr zmian w biuletynie

01.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu GMINA LUBIN 2017 ROK do katalogu Dane statystyczne w menu podmiotowym

30.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Centralny Rejestr Zamówień Publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

13.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Umowy 2017 rok do katalogu Zawarte umowy w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan postępowań o udzielenie zamówień do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

11.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Sesje Rady Gminy Lubin - 2017 Rok do katalogu Kadencja 2014-2018 w menu podmiotowym

09.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Przetargi w menu podmiotowym

05.01.2017

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Usuwanie Drzew i Krzewów w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Usuwanie Drzew i Krzewów w menu przedmiotowym

03.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 rok do katalogu Wynajem - Dzierżawa w menu podmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

21.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Lubin.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Styczeń 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z985 - w sprawie powołania komisji przetargowej doprzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL.SPOKOJNA)"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Urzędu Gminy w Lubinie z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z917 "
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - grudzień 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W OSIEKU, DZ. NR 166/2, 162/12 (UL. SPOKOJNA).
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12."
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Wójta Gminy Lubin - Luty 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Z1001 - w sprawie planu dofinansowania na 2017 rokform doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkachoświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin."
Dotyczy dokumentu:
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRZECZYNIE WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: PROMOCJA GMINY LUBIN POPRZEZ SPORT PODCZAS WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE SPORTOWYM, W KTÓRYM UCZESTNICZY KLUB LUB STOWARZYSZENIE SPORTOWE W DYSCYPLINIE PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO - 07 - POZBAWIENIE ZAWODNIKA NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Wniosek W-RO-07
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Wniosek W-RO-06
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 06 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA SPORTOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Oświadczenie W-O-RO-05
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "4. Uchwała X/48/2011" na "3. UchwałaX/48/2011"
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Wniosek W-RO-05
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO - 05 - PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA TRENEROWI / DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO-03 STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE, DZIEDZINACH ARTYSTYCZNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO-03 STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE, DZIEDZINACH ARTYSTYCZNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO-03 STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE, DZIEDZINACH ARTYSTYCZNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO-02 UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIN DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "4."
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1.
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2. Wniosek W-RO-01
Dotyczy dokumentu:
RO-01 UDZIELENIE DOTACJI CELOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3. Uchwała LIV/275/2010
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "1."
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2."
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3."
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 3
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2
Dotyczy dokumentu:
RO-09 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY O PRZYZNANIE TYTUŁU „WOLONTARIUSZ ROKU GMINY LUBIN”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna